©2020 Designed for Fixline inc. by Regev Sela 

מכחול פרינסטון ״עגול״ גודל 6

17.00₪מחיר

עגול

לשימוש רב תכליתי הצתאים לפרטים מדוייקים וציור בקוים דקים ועבים

גודל
יצרן